SOM vill utvinna mineral i Bottenviken

Luleå Ett svenskt bolag vill utvinna mineral från Bottenvikens botten, skriver Dagens Industri.

Scandinavian Ocean Minerals, SOM, har ansökt om undersökningstillstånd i tre områden i Bottenviken, i höjd med Skellefteå. Områdena ligger inom svensk ekonomisk zon men utanför svenskt territorialvatten. Eftersom kontinentalsockellagen gäller behandlas ansökan av regeringen. Under hösten har ett frivilligt samråd med myndigheter genomförts.

Företaget vill utvinna mangannoduler från botten genom att suga upp dem. Mangannoduler är stenar som finns på havsbotten.

- Vi skulle kunna ta ut ungefär 70-75 procent av nodulen i mineral. Det är ett högkvalitativt purjärn. Det är den högsta kvalitet på järn som du kan få ut, säger Robert Venema, ansvarig för teknik och metod i projektet, till Dagens Industri.

Företaget vill starta produktion inom några år. Till den första fasen behövs finansiering på några hundra miljoner kronor. I full industriell skala kommer det att krävas betydligt mer.

Scandinavian Ocean Minerals grundades 2019 och ägs till huvuddelen av Sven Ljung via hans bolag Framtiden Invest. Företagets verksamhet ska vara att utvinna metaller från Bottenvikens botten och från bottensediment från Östersjön utvinna biogas och fosfor. Företaget har köpt ett undersökningsfartyg från Göteborgs universitet som ska stationeras i Härnösand.

Annons