Ökad stålproduktion under 2021

Luleå Under 2021 ökade stålproduktionen i Sverige med 6,3 procent jämfört med året före.

Det visar statistik från branschorganisationen Jernkontoret.

Under fjolåret producerades totalt 4.680.000 ton råstål i Sverige. 

Under årets sista månad vändes ökningen i en minskning med 0,9 procent jämfört med december 2020. Under december 2021 producerades totalt 406.000 ton råstål.

– Årsproduktionen har ökat och är tillbaka på samma nivåer som före coronapandemin. Att december-produktionen 2021 är i linje med december 2020 bekräftar att stålföretagen var relativt snabba med att återhämta sig redan under det fjärde kvartalet 2020. På så vis kunde företagen möta det uppdämda stålbehov som inte minst fordonsindustrin upplevde, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.