Länsstyrelsen missar det ekonomiska och sociala

Luleå Förre generaldirektören vid Statens servicecenter, Thomas Pålsson, har på uppdrag av Balanskommissionen, skrivit en rapport om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar. Enligt rapporten missar länsstyrelserna ofta helheten och endast fokuserar på miljökonsekvenser i sina bedömningar.

Rapporten presenterades vid ett seminarium under fredagen arrangerat av Norrbottens Handelskammare och Kaunis Iron. Utredaren tar behandlingen av Kaunis Irons ansökan som ett exempel.

– Länsstyrelsen har helt missat att väga in de ekonomiska och sociala dimensionerna i sin bedömning, säger Thomas Pålsson. 

Enligt honom missar länsstyrelserna ofta helheten och fokuserar på miljömässiga konsekvenser i sina bedömningar, trots att det finns andra myndigheter som har det ansvaret.

– Länsstyrelserna ska främja länets utveckling och den regionala tillväxten i sin helhet. Men i fallet Kaunis Iron undertecknades yttrandet inte av landshövdingen eller länsrådet utan av chefen för miljöenheten. Svaret var helt koncentrerat till ekologiska och miljövårdande aspekter som idag kommit att dominera länsstyrelsernas verksamhet, säger Thomas Pålsson.

Rapporten visar att Länsstyrelsernas personalsammansättning och finansiering förändrats de senaste decennierna till att främst fokusera på miljörelaterade frågor.

– En rekommendation jag ger i rapporten är att ärenden som innehåller målkonflikter mellan olika intressen alltid ska beslutas av landshövdingen. Ett annat förslag är att ärenden som berör tillväxt och regional utveckling skulle handläggas av ett mindre antal länsstyrelser med högre kompetens i ekonomiska och tillväxtfrämjande frågor, säger Thomas Pålsson, som skrivit rapporten på uppdrag av Balanskommissionen.

Balanskommissionen består av bolagen Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra skogsägarna. Arbetet leds av de fristående rådgivarna och före detta ministrarna Lena Ek (C) och Anders Sundström (S), och administreras av kommunikationsbyrån Diplomat Communications.

Bolagen har gått samman i Balanskommissionen för att bidra till diskussionen om hur det går att skapa en rimlig balans mellan å ena sidan tillväxt och näringslivsutveckling och å andra sidan miljö- och bevarandeintressen.

Annons