Krönika

Inte ens Naturvårdsverket kan stoppa Norrbotten

Krönika Inte ens det närsynta Naturvårdsverket kan stoppa utvecklingen i Norrbotten, skriver Lennart Håkansson i dagens krönika.

Inte ens Naturvårdsverket kan stoppa utvecklingen av Norrbotten till en ledande region i industrins omställning till en fossilfri produktion som minskar de globala utsläppen.

Fast verket gör tappra försök. Nu senast i Mark- och miljödomstolen där verket försökte stoppa gruvdriften i Pajala. Det var oerhört glädjande att Mark- och miljödomstolen vägde in andra samhällsintressen än enbart naturvård, och kom fram till att det vore ”oproportionerligt” att stoppa driften när det parallellt pågår en annan prövning om ett större och mer långsiktigt miljötillstånd än det Kaunis Iron ärvt från konkursade Northland Resources.

Jag respekterar att Naturvårdsverket ensidigt slår vakt om naturintressen. Men det är svårt att förstå varför man så hårt driver linjen att stoppa gruvdriften under nuvarande miljötillstånd när det samtidigt pågår en annan prövning om ett nytt miljötillstånd. Är det verkligen ett klokt användande av skattemedel?

Sedan kan man förvånas över att Naturvårdsverket inte tycks ha några problem med att reningsverket Henriksdal i Stockholm släpper ut mycket mer metaller i naturen än vad Kaunis Iron gör (kadmium, koppar, nickel, bly, krom, kväve, fosfor). Men det är klart, det är en sak att försöka stoppa en miljon stockholmares avlopp, än att ge sig på en liten kommun i Norrbotten. Det får man förstå (obs ironi!).

Naturvårdsverkets agerande mot gruvdriften i Pajala är ett intressant exempel på en allt vanligare konflikt mellan lokal naturhänsyn och vad som är bra för den globala utvecklingen mot minskad klimatpåverkan.  Vindkraftverk är bra för klimatomställningen men få vill ha ett i närheten. Svensk cementproduktion är bra för klimatet, men inte för grundvattnet i närheten. Och så vidare.

Järnmalmsgruvan i Kaunisvaara är en av världens miljövänligaste gruvor, och arbetar konsekvent för att ytterligare minska sina fossila avtryck. Om alla gruvor i världen bedrevs på samma sätt skulle det ha betydelse för att minska den globala klimatförändringen.  Naturvårdsverket arbetar närsynt. Och det kanske man gör rätt i utifrån sitt uppdrag. Men då är det desto viktigare att det vägs mot andra intressen.

Det som händer i norra Sverige nu är väldigt spännande. Vi håller på att bli en region som är världsledande när det gäller tung industris omställning till fossilfri produktion. Hybrit, H2 Green Steel, batteritillverkning, vätgas och vindkraft. Och det skapar utveckling redan nu.

Varje vecka skriver Affärer i norr om företag som vill hit för att vara med i utvecklingen här, och som direkt hänvisar till det när man motiverar sina satsningar. Konsultfirmor etablerar nya kontor, fastighetsbolag vill bygga bostäder, utbildningsföretag etablerar nya yrkesutbildningar, för att ta några aktuella exempel.

Det är en utveckling som inte ens Naturvårdsverket kan stoppa.

Lennart Håkansson, utgivare av Affärer i norr