Klok industripolitik är god klimatpolitik

Luleå En klok industripolitik skapar förutsättningar för en snabb omställning, skriver Jernkontorets vd Annika Roos i ett brev till svenska beslutsfattare och framtida förtroendevalda.

Järn- och stålindustrin i Sverige satsar på omställning till hållbarhet. Men för att den pågående omställningen ska kunna fortsätta krävs en industripolitik som skapar bättre förutsättningar för detta. Utan industrins omställning kan Sverige inte nå de klimatmål som satts upp. Därför är en klok industripolitik också en god klimatpolitik, skriver Annika Roos.

– Vi ser att flera riksdagspartier redan gör den viktiga kopplingen mellan industrins omställning och möjligheten att faktiskt uppnå ställda klimatmål. Nästa steg är att riva de politiska hindren, till exempel i form av ineffektiva tillståndsprocesser, och att skapa förutsättningar för omställning, som tillgång till kompetens och fossilfri el. Om omställningen ska kunna fortsätta så att Sverige, och världen, når klimatmålen behöver politiken agera i dessa frågor, säger Annika Roos.

Här är hennes brev i sin helhet:

Till dig som är beslutsfattare,

Två sätt att skapa bra klimatpolitik.

Den omställning som sker inom järn- och stålföretagen är en förutsättning för att vi i Sverige ska uppnå våra klimatmål och för att begränsa den globala temperaturhöjningen enligt Parisavtalet.

Mer stålproduktion i Sverige innebär inte bara stora exportintäkter för vårt land och lägre koldioxidutsläpp globalt. Sverige bär dessutom ledartröjan för klimatomställningen och teknikutvecklingen inspirerar andra delar av världen.

I Sverige har vi bra förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri. Vi har tillgång till råvaror av hög kvalitet, fossilfri el till en rimlig kostnad och sedan länge stort fokus på teknisk utveckling.

Men det är förutsättningar som vi inte får slarva bort, eller ta för givna.

Så du som är beslutsfattare: låt inte industripolitiken begränsa, eller rent av stoppa, den tekniska utvecklingen och klimatomställningen.

Det finns två saker som du kan göra för att bidra till en bra klimatpolitik:

1) Se till att industripolitiken river hindren för omställningen, såsom ineffektiva tillståndsprocesser och begränsningar för en fri och rättvis handel.

2) Skapa förutsättningar för omställningen genom att säkra tillgången till både kompetens och fossilfri el till industrin.

På så sätt kan vi inom järn- och stålindustrin fortsätta omställningen. Vi är nämligen övertygade om att en ny, framåtblickande och klok industripolitik är synonymt med en god klimatpolitik. Vi ser fram emot en konstruktiv valrörelse med klimatet högt på agendan.

Hälsningar,

Järn- och stålindustrin i Sverige genom Annika Roos, ny vd på Jernkontoret

PS. Behöver du konkreta tips på reformer? Ta del av jernkontoret.se/vi-tycker.