Kaunis Iron får fortsätta driften

Pajala Mark- och miljödomstolen ger klartecken till Kaunis Iron att fortsätta gruvdriften i Kaunisvaara. (Uppdaterad)

– Det här är en viktig dom för hela den svenska industrin, att beviljade tillstånd gäller, konstaterar Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Under torsdagen offentliggjordes domen som innebär att gruvverksamheten i Pajala får fortsätta, men begränsas från 20 till 7 miljoner ton årligen. Det motsvarar dagens produktion. Företagets planer är att öka produktionen, men först när ett nytt miljötillstånd är klart.

– Domen begränsar framtida produktionsökningar och löser heller inte våra långsiktiga behov. Vi vill därför så fort som möjligt få till en huvudförhandling om vår ansökan om ett nytt utökat tillstånd. Först då kan vi förverkliga vår vision om en hållbar gruvverksamhet för kommande generationer i Tornedalen, säger Klas Dagertun.

Naturvårdsverket har krävt att Kaunis Irons ansökan skulle avvisas eller avslås. Nu gick domstolen på Kaunis Irons linje. Begränsningen till 7 miljoner ton gäller nuvarande tillstånd som Kaunis Iron ärvt från föregångaren Northland Resourses. Parallellt med den processen har Kaunis Iron lämnat in en ansökan om ett helt nytt miljötillstånd där det ryms en utbyggnad av produktionen.

Mark- och miljödomstolen skriver med hänvisning till den nya prövningen: ”Då verksamheten för närvarande undergår sådan prövning framstår det som oproportionerligt att nu helt återkalla tillståndet och därmed förbjuda verksamheten” . Därför stannar man vid att delvis återkalla gruvbolagets tillstånd och begränsa den årliga produktionen från 20 miljoner ton till 7 miljoner ton. Att Mark- och miljödomstolen anser det oproportionerligt att återkalla tillståndet, visar att domstolen vägt in andra samhällsintressen än enbart miljöhänsyn. 

 

Annons