De deltog i program för ledare i Arktis

Arjeplog Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog och Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board har deltagit i ett program för ledare i de arktiska länderna, arrangerat av amerikanska utrikesdepartementet. 

Programmet hade temat Arctic Sustainable Tourism och samlade ledare på olika positioner från de olika arktiska länderna. Arrangör var IVLP, International Visitor Leadership Program, som arbetar för hållbar turism i Arktis . Programmet hade särskilt fokus på att dela idéer kopplade till de gemensamma  geografiska utmaningarna och möjligheterna i Arktis.

– Det är hoppfullt att president Bidens administration genom ambassaden i Stockholm nu tar initiativ för att utveckla de personliga nätverken, bygga kulturella broar och utforska möjligheter till partnerskap mellan USA och de arktiska staterna med syfte att stödja en hållbar utveckling i vårt gemensamma polära område, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Föreläsare och deltagare har delat med sig av erfarenheter, forskning, processer, metoder och verktyg som kan användas i praktiken inom de olika deltagande organisationerna.

– Det viktigaste jag tar med mig från programmet är de goda exempel på hur kommuner och regioner arbetat för att knyta ihop exempelvis företag, myndigheter, urfolk och andra parter i gemensamma allianser för att bidra till en stark, växande och framför allt hållbar besöksnäring i området, säger Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog.

Syftet med IVLP är bygga ömsesidig förståelse mellan USA och andra nationer genom professionella studiebesök i USA för nuvarande och framväxande utländska ledare. Varje år väljs över 4.500 deltagare från hela världen ut för att resa till USA. Under pandemin har besöken genomförts digitalt.

Annons