Byhart växer med ny medarbetare

Boden Bodenföretaget Byhart växer inom HR genom rekrytering av ny medarbetare.

Byhart är ännu ett exempel på hur HR-branschen i Norrbotten växer inför de stora investeringarna som planeras och där det finns stora behov av att nyanställa medarbetare de närmaste åren. Vilket betyder att marknaden för HR-tjänster växer.

Byhart anställer nu Stina Berglund. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö. Att skapa en attraktiv arbetsmiljö blir allt viktigare för att locka och behålla den kompetens ett företag behöver för sin verksamhet. 

- Är du som arbetsgivare, ledare och chef inte på tårna i det här arbetet kommer du ha minst lika svårt att behålla som att rekrytera de medarbetare du önskar. Och så ska nya krav i lag och avtal uppfyllas också såklart. Det här är konkreta kundbehov som vi nu med Stina kan möta i ökad utsträckning. För oss som arbetar med human resources är det riktigt roligt att se att kunskapstörsten på området bara ökar, säger Lovisa Rosén, HR-chef på Byhart.

Byhart arbetar, förutom med rekrytering och HR, också med att skapa och utveckla bolagsfunktioner hos sina uppdragsgivare, bland annat inom marknad och kommunikation.