Nyföretagandet ökar i Norrbotten

Luleå Nyregistrerade företag ökade i Norrbotten under november. För Sverige som helhet minskar nyföretagandet.

Det visar statistik från Bolagsverket som Nyföretagarcentrum presenterar.

Under november ökade antalet nyregistrerade företag i Norrbotten med 13,11 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är den näst största ökningen i landet, bara Uppsala län ökade mer, med 15,38 procent.

Det var 138 nya företag som registrerades i Norrbotten under november.

Snittet för hela landet är en minskning med 6,9 procent i november. Sedan årsskiftet är minskningen 6,6 procent.

- Det oerhört kraftiga ras av nyregistrerade företag som uppkom i september och oktober bromsades dock upp något. Fortsatt minskat nyföretagande jämfört med föregående år ger inte Sverige det entreprenörstillskott som vi behöver. Då konkurserna skjuter i höjden, samtidigt som nyföretagandet minskar borde supportsystemet för nyföretagandet verkligen prioriteras av den nya regeringen, säger Harry Goldman, vd på Nyföretagarcentrum Sverige.

Statistiken gäller aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Annons