Polarbröd mer än självförsörjande på elkraft

Älvsbyn I år kommer koncernens dotterbolag Polarkraft att öka sin omsättning kraftigt mycket tack vare egen produktion av vindkraft.

Redan 2012 tog Polarbrödskoncernen beslut på en långsiktig strategi för att bli hållbara. En del i strategin var att bli självförsörjande på energi till 2022. 2014 byggdes fyra vindkraftverk och ett femte köptes förra året. Målet att vara självförsörjande i år är uppfyllt med råge, överproduktionen väntas bli 15-20 procent i år.

Enligt planen skulle investeringen i vindkraft vara avbetald inom 25 år, men som elpriserna nu utvecklas finns chans att den är avbetald redan inom ett par år. Polarkraft har haft en omsättningsökning under första halvåret på över 400 procent på grund av de höjda elpriserna. Det gör vindkraften till en av de lönsammaste delarna av koncernen.

Efter investeringen för åtta år sedan tog det några år innan den började bära sig.

-Det är tungrott att starta ett kraftbolag och sedan gick priserna på el och elcertifikaten ner. Men vi hade ett tydligt mål och såg det inte som en kortsiktig affär utan en långsiktig investering, säger Lars Wikman, vd för koncernbolagen Polarrenen och Polarkraft.

Nu går det riktig bra, men ingen kan förutse framtiden, säger Lars Wikman:

-Det vore fel att slå sig för bröstet nu. Men långsiktigheten i koncernen är avgörande. Vi tror på det här.

Polarbröds strategi på hållbarhet innebär också att man köper svenska råvaror till produktionen. Det gör att man nu under Ukrainakriget, energikrisen och den ökande inflationen har säkra leveranser och bibehållen kvalitet på sina viktiga råvaror vetemjöl, korn och rapsolja.

-Vi har klarat oss bra med leveransflöden och kvalitet, även om priserna ökat, säger Lars Wikman.

Annons