Debatt

Svårt hitta rätt kompetens

Debatt Det är svårt för företag i Norrbotten att hitta rätt kompetens, skriver Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Sveriges ekonomi har börjat återhämta sig efter pandemin. Men en förutsättning för att svenska företag ska kunna möta en växande efterfrågan är att de kan hitta den kompetens de behöver och lyckas med sina rekryteringar. Men företagen har svårt att anställa personer med rätt kompetens, Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckades förra året.

Behovet av nyrekrytering är mycket stort. De senaste sex månaderna har 67 procent av företagen i Norrbotten försökt rekrytera ny arbetskraft. Behovet är stort inom hela näringslivet. Kompetensbristen var ett problem redan före pandemin, men många företag uppger att kompetensförsörjningen har försvårats ytterligare de senaste åren. I Norrbotten uppger 82 procent av företagen att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera, vilket är högst siffran i hela landet.

Länets kommuner måste ställa om till ett attraktivt län för att fler människor ska flytta hit och bli anställningsbara. Vem äger det uppdraget? Vi måste också inspirera våra blivande gymnasieelever att välja program som matchar arbetsmarknadens behov.

Företag som Nybergs Mekaniska och BnearIT har kontinuerligt behov av att rekrytera, men båda vittnar om att de varit tvungna att bromsa. Hade de lyckats hitta personal hade de båda vuxit snabbare. Och då är det bara två exempel, många företagare jag möter säger samma sak, vår undersökning och verkligheten går hand i hand.

Läget är närmast paradoxalt. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera, finns 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig genom eget arbete. Sverige har alltså problem med kompetensförsörjning och med ett stort utanförskap – samtidigt.

Svenska företag vill dock anställa fler. De behöver det för att kunna växa i takt med efterfrågan på deras produkter och tjänster. Därför är det viktigt att villkoren för att kunna anställa förbättras radikalt. Det sker genom en mer attraktiv yrkesutbildning som svarar mot företagens behov av kompetens, ett aktivt matchningsarbete, sänkta trösklar för anställning och starkare drivkrafter för att jobba. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb och det ska vara lätt för företagen att anställa.

Annars hotas återhämtningen och den långsiktiga tillväxten samtidigt som utanförskapet fortsätter växa. Företagen i Norrbotten och resten av Sverige kan och vill göra skillnad. Det borde vara en självklarhet att företagen får så bra förutsättningar som möjligt. En stark ekonomi och en stark välfärd kräver ett starkt näringsliv.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten