"Vi har skapat ett monster"

Luleå Anders Sundström var ansvarig minister när den nuvarande miljöbalken skapades. Nu uppmanar han politikerna att gripa in och ändra regelverket. "Vi har skapat ett monster" säger han till Dagens Industri.

Bakgrunden är att Mark- och miljödomstolen avvisat LKAB:s ansökan om att inom nuvarande tillstånd, effektivisera nuvarande gruvbrytning i Kirunagruvan. LKAB har arbetat med ansökan i sju år och lagt ner cirka 100 miljoner kronor på den.

Regelverket för olika miljö- och tillståndsprövningar stoppar det ena projektet efter det andra. Bara i Norrbotten är listan lång: De mest kända är LKAB:s Kirunagruva, Bolidens projekt i Laver och Liikavaara, Kaunis Iron i Pajala, Beowulf i Kallak utanför Jokkmokk.

- Gruvnäringen kommer inte att kunna fortsätta utvecklas i Sverige om vi behåller det nuvarande regelverket. Det kommer inte att gå, säger Anders Sundström till Dagens Industri.

- Politiken måste kliva in och bli tydligare här, för i slutändan så faller det tillbaka på lagstiftaren. Jag var ju själv med och stiftade de här lagarna och vi hade aldrig tänkt att det skulle se ut på det här sättet.

På senare tid har det uppmärksammats att kraven i miljöbalken hamnar ofta i strid med viktiga investeringar, vilket hotar den klimatomställning som alla vill ha.

Anders Sundström var näringsminister när den nuvarande miljöbalken processades fram. Han är i dag bland annat delägare och styrelseordförande i Kaunis Iron som bryter järnmalm i Pajala och vars lönsamma brytning Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten vill stoppa.

Annons