Norrbottens kommuner skriver om kustfisket

Luleå Norrbottens kommuner skriver till Näringsdepartementet och föreslår åtgärder för det kustnära fisket på siklöja och strömming.

Man vill skapa bättre förutsägbarhet för de fiskeföretag som bedriver kustnära fiske i Norrbotten. Bakgrunden är att Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att halvera kvoten siklöja som får fiskas under säsongen 2021.

Den nuvarande kvoten för siklöja är en tredjedel jämfört med rekordåren 2014 och 2015. Fångsterna av strömming har gradvis minskat under tio år.

- För att säkerställa fortsatt produktion och stabilt fiskbestånd är förutsägbarhet och dialog mellan berörda företag, lokalsamhällen och myndigheter av avgörande betydelse. Det är något som vi anser saknas i dag, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S) och ordförande i organisationen Norrbottens kommuner.

Det Norrbottens Kommuner föreslår i skrivelsen är att:

- Forskningsresultat och insatser behöver förankras lokalt

- Bättre dialog måste skapas mellan fiskerinäringen, lokalsamhället och myndigheter.

- Förvaltningsåtgärder måste inrättas som inkluderar en helhetssyn på åtgärder för att säkra bestånd som bland annat sälbestånd, tidpunkter för fiske och storlek på fisk.

Annons