LKAB:s ansökan för Kirunagruvan avvisas

Kiruna Efter över tre års hantering av LKAB:s ansökan för den befintliga verksamheten i Kiruna med några mindre ändringar för att effektivisera brytningen, avvisar Mark- och miljödomstolen LKAB:s ansökan.

Motiveringen till att avvisa ansökan är att domstolen anser att det finns brister i det samråd som genomfördes 2017 inför ansökan.

– Beslutet bekräftar återigen de farhågor vi har haft, att det inom ramen för dagens system är svårt att göra den typ av viktiga, stora och nödvändiga omställningar som vi planerar. Dagens oförutsägbara process där prövningens fokus ligger på formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta, är ett direkt hot mot våra ansträngningar att ställa om mot en hållbar framtid, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

Det avgörande i domstolens beslut handlar inte om konsekvenser för miljön. Det handlar om bedömning av hur en inbjudan till samråd med särskilt berörda har hanterats. Domstolen lyfter att just fastighetsägare med bergvärme borde ha bjudits in till samråd på annat sätt än vad som gjordes. LKAB:s utgångspunkt var att nästan alla invånare i Kiruna är särskilt berörda, och har därför bjudit in alla på samma sätt.

Att förkasta en så omfattande miljötillståndsansökan och en lång rad mycket utförliga utredningar för en detalj i hur det kallats till samråd går långt utöver tidigare rättspraxis, anser LKAB. 

– Vi har arbetat med detta sedan 2014. Vi har i över tre år kompletterat olika delar som domstolen efterfrågat, mycket av det relevant, men nu får vi veta att domstolen anser att den inte kan pröva ansökan på grund av att inbjudan till det samråd som genomfördes våren 2017, borde gått till på ett annat sätt. De menar också att det är något som inte kan rättas till i efterhand. Det här saknar helt proportionalitet och kan inte beskrivas som annat än ännu ett exempel på det systemhaveri som vi nu ser, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Mark- och miljödomstolen har avfärdat LKAB:s erbjudande om att genomföra kompletterande samråd med de enskilda som särskilt berörs.

LKAB kommer att överklaga domstolens beslut. Samtidigt måste LKAB vara beredd på att tvingas börja om den tidskrävande processen med en ny ansökan.

Annons