Henrik Littorin arbetar för Treepower

Luleå Projektet Treepower samarbetar med Henrik Littorin, konsult inom hållbart flyg.

Henrik Littorin ska tillföra ytterligare kompetens till projektet. Han har arbetat i nära 20 år i flygbranschen, bland annat på LFV och Swedavia, bland annat med flygets klimatarbete. Under en period var han tillförordnad generalsekreterare i Svenskt Flyg och ledde arbetet med en färdplan för fossilfritt flyg 2045 inom ramen för Fossilfritt Sverige.

- Henrik har stor kompetens och erfarenhet inom hållbart flygande, han besitter också ett stort nätverk som är relevant för Treepower, säger Helena Holmgren, projektledare för Treepower.

Treepower har som mål att skapa förutsättningar för storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, från skogliga restprodukter.

– Jag är glad att få medverka i Treepower då flygets klimatomställning har engagerat mig under lång tid. Det är oerhört viktigt att hitta affärsmodeller och värdekedjor som möjliggör en snabb och ekonomiskt hållbar omställning, säger Henrik Littorin.

Projektet Treepower pågår under januari 2020 till december 2022. Luleå Business Region är projektägare och Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park är samverkansparter. Det långsiktiga målet är ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Annons