Fyra miljoner till jord- och skogsbrukare

Luleå Jord- och skogsbrukare i Norrbotten och Västerbotten får dela på fyra miljoner när överskottet i Landshypotek Bank går tillbaka till låntagarna.

Totalt delas 147 miljoner kronor ut till lantbrukare över hela landet, vilket är åtta procent av medlemsinsatsen.

Beslutet om utdelningen togs vid Landshypotek Ekonomisk Förenings stämma i april. Nu görs utbetalningen.

– Det är en stor och långsiktig trygghet i att vara en del av en bank som man själv är med och äger. Varje år får vi som är medlemmar och låntagare tillbaka en del av bankens vinst, säger Torgny Långström, ordförande för Landshypotek i region Norr, som omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Landshypotek Bank ägs av låntagarna, organiserade i en ekonomisk förening med cirka 37.000 medlemmar. Överskottet i banken går tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det investeras i banken, dels genom utdelning direkt till ägarna, som är jord- och skogsbrukare över hela landet.

Annons