City Öppenvård förlänger och ökar avtalet med Luleå kommun

Luleå Avtalet gäller tjänster inom behandling av alkohol-, drog-, och spelproblem. Nu utökas det med två internat.

Hittills har det handlat om öppenvård, men nu ingår också två internat med specialinriktning på arbetsgivarens behov, en tjänst som hittills inte funnits i norra Sverige.

Det ena internatet arbetar med medarbetare från många olika arbetsgivare och i olika positioner. Det andra internatet tar emot personer med extrema behov av integritet, som offentliga personer, chefer och specialister i känsliga positioner, som kan riskera negativ påverkan på företaget och varumärket.

Deltagarna har det gemensamt att problemen är arbetsrelaterade och ofta stressrelaterade, enligt Pär Landfors, beroendeterapeut och en av ägarna till City Öppenvård. 

- Deltagarna kommer in i sammanhang där man känner igen sig med de andra som är i samma situation, säger Pär Landfors.

På andra internat blandas ofta deltagare från arbetslivet med deltagare som kommer från socialtjänsten och kriminalvården. Internaten är Karmansbo Herrgård i Västeråstrakten och The Drawing Room utanför Norrköping.

City Öppenvård är också leverantör av utbildning och handledning av chefer, arbetsgrupper och HR-specialister. I uppdraget ingår samverkan med resurserna vid Luleå kommuns företagshälsovård.

Det förlängda avtalet löper till 15 mars 2023.

Annons