Vindkraftsplaner utanför Sandskär

Haparanda Wpd Offshore Sweden undersöker om det går att bygga en vindkraftspark i Bottenviken, söder om Haparanda Sandskär, skriver Haparandabladet.

Wpd Offshore Sweden AB är ett företag som projekterar vindkraft till havs. Nu undersöker företaget om det är möjligt med en vindkraftspark inom Haparanda skärgård och Kalix skärgård, utanför nationalparken Sandskär och Malören. 

Företaget har skickat in en ansökan om undersökningstillstånd, för att få åka ut med fartyg och göra ekolodsundersökningar. Hur många vindkraftverk det kan bli och hur höga är inte klart.

– Men det som är fastställt är att vi inte kommer att lägga någon verksamhet närmare än en mil från baslinjen, alltså från de öar som finns längst ut i skärgården, säger vd Olle Hedberg till Haparandabladet.

Annons