Verktyg för arbetsmiljö ska underlätta rekryteringar

Luleå Ett nytt verktyg ska förbättra arbetsmiljön metallindustrin, vilket kan bidra till kompetensförsörjningen.

Genom ett nytt verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin ska rekrytering av inte minst ungdomar och kvinnor underlättas. Nu har svensk stålindustri, i likhet med annan industri svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.

– Svensk stålindustri har generellt hög kvalité på sitt arbetsmiljöarbete och är medvetna om fördelen med att beakta arbetsmiljöfrågorna i ett tidigt skede vid förändringar. Problemet är att det främst är den fysiska arbetsmiljön som beaktas och frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) glöms bort, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet, och projektledare för Prosa.

Prosa har en budget på sex miljoner kronor, varav hälften kommer från Vinnova.

Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material där en del utgörs av satsningen "Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning".