Varslade i Trollhättan lockas norrut

Luleå Kommuner i Norrbotten och Västerbotten deltog nyligen i en arbetsmarknadsdag i Trollhättan där de kunde informera varslade vid Nevs bilfabrik om jobbmöjligheter i norra Sverige.

Nevs bilfabrik i Trollhättan har nyligen varslat 40 procent av sina anställda, totalt 300 personer, varav 200 är ingenjörer. Samtidigt har arbetsmarknadsregionerna i norra Sverige ett stort behov av kompetens, inte minst inom industriell verksamhet, inför de stora investeringar som inletts häruppe.

– De vi träffade hade låg kännedom om utvecklingen som sker i norra Sverige så vårt deltagande väckte både stor uppmärksamhet och nyfikenhet. Även de fyrtiotal företag som närvarade på arbetsmarknadsdagen lyssnade nyfiket på det vi berättade om expansionerna, säger Linda Björk, affärsutvecklare på Luleå Business Region.

– Arbetsförmedlingen samordnade och bjöd som neutral aktör in alla parter under ett färdigt koncept, vilket gjorde det möjligt för oss att snabbt samla våra krafter som en gemensam arbetsmarknadsregion, säger Monica Barck-Flygare, företagskoordinator för Kompetenslotsen Luleå kommun.

Den grupp som samlades kring arbetsmarknadsdagen i Trollhättan planerar för fler strategiska kompetensattraktionsinsatser.

Deltagande kommuner från norr var Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå, Älvsbyn och Gällivare. Arrangör av mötet i Trollhättan var Arbetsförmedlingen Fyrbodal. Marknadsföringen av eventet i Trollhättan riktades mot Göteborgsområdet.