Tyska Isar Aerospace etablerar dotterbolag i Kiruna

Kiruna Det tyska bolaget Isar Aerospace utökar sin verksamhet i rymdklustret runt Kiruna och etablerar testplats och dotterbolag i Kiruna.

Isar Aerospace, med huvudkontor i München, är en tjänsteleverantör som arbetar med uppskjutning av små och medelstora satelliter. Företaget har nyligen byggt en testplats och bildat ett dotterbolag i Kiruna för att testa och utveckla raketmotorer som ska användas för att skjuta upp satelliter.

– För att kunna utveckla våra raketmotorer behöver vi regelbundet utföra tester på ett säkert sätt. Den välutvecklade infrastrukturen och det stora, relativt obefolkade nedslagsområdet runt Esrange Space Center ger oss idealiska förutsättningar att testa och potentiellt skjuta upp raketer. Vi har för närvarande 15 anställda i Kiruna och planerar att öka den siffran de närmaste åren, säger Josef Fleischmann, medgrundare och vd på Isar Aerospace.

Det finns ett ökat kommersiellt intresse för att skjuta upp satelliter över hela världen och rymdsektorn expanderar snabbt, både kommersiellt och inom forskningen. 

Isar Aerospace har gått med i norra Sveriges rymdutvecklingsprogram RIT2021. Där samarbetar man med Luleå tekniska universitet, Institutet för rymdteknik, Rymdbolaget (Swedish Space Corporation) och andra rymdföretag, startups och företagsstödjande aktörer som LTU Business, ESA-BIC och Aerospace Cluster Sweden.

– Vi känner oss stolta och glada över att Isar Aerospace väljer att gå in i RIT2021-familjen. Med dem ombord kan vi utöka och utveckla vårt rymdekosystem ytterligare, bidra med mer ny teknik och viktiga forskningsresultat till rymdindustrin, samtidigt som vi ökar tillväxten och skapar nya arbetstillfällen i norra Sverige, säger Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT2021.

RIT 2021 är ett EU-finansierat samarbetsprojekt med målet att skapa hållbar tillväxt i Norrbottensregionen och stärka dess roll som Sveriges ledande rymdregion.