Gruvklustret driver investeringar

Luleå Det svenska gruvklustret står för 20 procent av Sveriges industriella investeringar. I Norrbotten och Västerbotten handlar det om 75 procent av de industriella investeringarna de kommande åren.

Det visar en rapport som Copenhagen Economics gjort på uppdrag av branschorganisationen Swemin, "Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde".

Dessutom är nio av Sveriges största företag antingen leverantörer till eller industripartners till gruvindustrin.

- Man ska inte underskatta vikten av att långsiktigt säkra den här typen av samhällsbärande industrier, säger Maria Sunér, vd för Swemin.

Det svenska gruvklustret är världsledande inom många områden, tillsammans står det för 3 procent av Sveriges BNP. En stor del av varorna går på export över hela värden och utgör omkring 8 procent av den totala svenska exporten.

-Det är uppenbart att gruvsektorn har en större betydelse för vår ekonomi än man först kan tro, gruvorna finns långt från storstadsområden och flyger under radarn för många. Men många av de långa värdekedjorna inom den svenska industrin utgår från basnäringar som gruvor, säger Maria Sunér.

Copenhagen Economics har också tittat på gruvklustrets värde på regional nivå, i Västerbotten och Norrbotten. Där har verksamheterna inom metaller och mineral en enorm påverkan på samhället; gruvklustret står för 20 procent av den regionala BNP:n och 5 procent av jobben. De kommande åren kommer dessutom uppskattningsvis 75 procent av alla regionala investeringar ha koppling till gruvklustret.