W3 Energy tecknar avtal med Markbygden Net

Piteå W3 Energy har tecknat ett treårigt avtal med Markbygden Net AB, för att hantera drift och underhåll till den elektriska infrastrukturen på Europas största landbaserade vindkraftpark utanför Piteå. 

– Utbyggnaden av vindkraft ska fördubblas 2021 jämfört med 2020 och med våra höga tillväxtmål ska vi behålla positionen där vi förvaltar minst 10 procent av all vindkraft som produceras i Sverige, säger W3 Energys vd Pär Dunder.

W3 Energy, med verksamhet i Umeå, Skellefteå och Piteå, är en av Nordens stora aktörer inom drift, service och optimering av vindkraftparker. Bolagets hittills största åtagande är förvaltningen av Markbygden Ett, Europas största landbaserade vindkraftpark med en totaleffekt på 650 megawatt.

Det nya avtalet är strategiskt viktigt för W3 Energy, som nu startar sitt nya affärsområde Eldrift-tjänster.

– Vi växte med 25 procent under 2020 och har en offensiv målsättning att växa lika mycket under 2021. Då är det självklart viktigt att vi kan teckna ett så här prestigefullt avtal med Markbygden Net. Det är dessutom ett bra kvalitetsbevis för vårt nya affärsområde, som förstärker framåtrörelsen i vår fortsatta tillväxt, säger Pär dunder.

Även Markbygden Net ser avtalet som viktigt inför framtiden.

- Den största delen av produktionen sker vintertid, vilket gör att den goda kunskapsbas W3 Energy har inom kallt klimat blir extra värdefull. Vi har stora förhoppningar om att W3 Energy med sin långa erfarenhet och expertis ska leva upp till våra förväntningar, säger Tobias Hannu, teknisk chef på Markbygden Net.

W3 Energy, hette tidigare Svevind solutions och driver, förvaltar och optimerar vindkraftparker. Markbygden Net driver vindkraftsparken Markbygden 1101 och ska enligt planen leverera mellan 12 och 15 terawattimmar el om året.

Annons