Norra skog går enligt plan efter fusionen

Norrland Fastighetsförsäljningar ger plusresultat – men sammanslagning och pandemi har kostat. 

Enligt ett pressmeddelande från Norra skog, som bildades genom en sammanslagning av Norra skogsägarna och Norrskog, landade rörelseresultatet för 2020 på -95 miljoner kronor.

– I samband med utredningen av fusionen uppskattade vi första årets engångskostnader till att landa i intervallet -70 till -100 miljoner. Det har visat sig stämma bra och nu ser vi fram emot att fortsättningsvis skörda frukterna som årligen beräknas uppgå till cirka +100 miljoner. Fusionen har således gått planenligt och vi är utan tvekan stärkta inför framtiden, säger Pär Lärkeryd, vd för Norra skog.

Efter att ha tagit i beaktande försäljning av skogsfastigheter som skedde under året landade föreningens resultat på +1,6 miljarder kronor.

– Koncernens omsättning under räkenskapsåret uppgår till 4,7 miljarder kronor, att jämföra med föregående år för de två fusionerade föreningarna där Norra Skogsägarna omsatte 2,8 miljarder och Norrskog omsatte 1,7 miljarder. Omsättningen har således varit god även fast den påverkats av den pågående pandemin, den genomförda fusionen samt den industriella omstruktureringen, säger Pär Lärkeryd, vd Norra Skog.

Norra skog har också gått in som delägare i Metsä boards verksamhet i massabruket i Husum.

– Den här affären hade inte varit möjlig för de tidigare föreningarna Norrskog eller Norra Skogsägarna, men genom fusionen och därefter denna affär får föreningens medlemmar nu möjlighet att på lång sikt ta del av vinsterna även inom denna gren av skogsindustrin, det här är vad jag menar med verklig medlemsnytta, säger föreningens ordförande Torgny Hardselius i pressmeddelandet.

Annons