Konkursen i Northland avslutad

Pajala Konkursen i gruvbolaget Northland Resources avslutas nu. Ett fåtal fordringsägare får igen en liten del av sina satsade pengar, alla andra får noll. (Uppdaterad)

Det skriver Norr Media.

Northlands konkurs i december 2014 är en av de största konkurserna i modern tid i Sverige. Skulderna var 14 miljarder kronor och tillgångarna 1,8 miljarder.

Konkursförvaltaren föreslår Luleå tingsrätt att det norska bolaget Nordic Trustee AS, som var ombud för obligationsinnehavarna och hade pantbrev i flera fastigheter i Kaunisvaara och Kengis, får 38,3 miljoner kronor av sina fordringar på totalt 8,2 miljarder kronor. Det är pengar som är en del av de 46 miljoner kronor som konkursförvaltaren Hans Andersson fick in när han sålde fastigheterna till Abecede AB som tog över och återstartade gruvan. Resten av de pengarna går till försäljningskostnader och konkursförvaltarens arvode.

När bristen i driften av konkursboet betalats, finns det kvar 7,2 miljoner kronor. Nordic Trustee AS föreslås få 7,1 miljoner kronor i utdelning, av en fordran på 1,6 miljarder. Ett fåtal fordringsägare får tillbaka en bråkdel av vad de satsat. Alla andra fordringsägare får noll.

Några år efter konkursen återupptogs gruvdriften av Kaunis Iron, med nya ägare, och är numera lönsam.