Debatt

Glastak till salu!

Debatt I sann företagaranda borde vi sälja glastaket till någon där det gör nytta, långt bort från kvinnors möjligheter att starta och driva företag, skriver representanter för Företagarna.

I år är det 100 år sedan Sveriges kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för första gången. Ett sekel senare lever många med en stark nationell självbild om Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Den bilden går att ifrågasätta redan från början, men det finns oavsett det ett viktigt glastak till att krossa - kvinnors förutsättningar att starta och driva företag.

Idag drivs knappt tre av tio företag i Sverige av kvinnor och under 2019 startades endast 33 procent av alla nya företag av kvinnor. Ge det tid, vi går åt rätt håll, är den vanligaste reaktionen. Men nej, det blir inte bättre. Rapporten Entreprenörskap i Sverige från 2020 visar att kvinnors företagande har fallit jämfört med mäns under det senaste decenniet.

Varför finns då det här glastaket i ett av världen till synes mest jämställda länder? En färsk rapport om kvinnors företagande som tagits fram av Företagarna med flera, visar att ett stort hinder är den stereotypa bild av företagaren och företagande som dominerar samhällsdebatten - från dagstidningarnas förstasidor till fikabordsdiskussioner.

Som företagare ska du enligt den fiktiva bilden drömma om att bli störst, ha många anställda och åstadkomma stordåd. Rapporten visar dock att många kvinnor som driver företag inte följer den mallen. Ambitionen är ofta inte att växa snabbt och stort utan att se företagandet som något lustfyllt och utvecklande. Man vill växa i lagom takt för att varken äventyra sin verksamhet eller självständighet.

Den felaktiga bilden av företagande gör att kvinnliga företagare och deras tillväxtpotential döms på förhand, antingen för sitt val av bransch och målgrupp eller för sina ambitioner och tankar om framtiden. Fördomar, oftast omedvetna, som kan vara förödande när du ska förklara din affärsidé eller vid förhandlingar om lånevillkor på banken.

Det finns bara en sektor där kvinnor är överpresenterade som företagsledare: Övriga konsumenttjänster. Här är 53 procent kvinnor och inom denna sektor återfinns frisörer, tvätterier, begravningsbyråer och inrättningar för kroppsvård. Detta att jämföra med att endast 1 av 20 företagsledare inom byggsektorn är kvinnor.

Trots pandemin hörs nu positiva röster om Norrbottens framtid och med stora investeringar skapas fler jobb och länet behöver fler invånare och företagare. Trots ny teknik och klimatanpassade processer sker utvecklingen i branscher där Norrbotten redan är starkt vilket tyvärr inte varit en historisk framgångsfaktor när det kommit till att stå emot utflyttning och en minskande befolkning. För att skapa ett Norrbotten dit man vill flytta och stanna kvar behöver vi mer än bara jobb. Det handlar om bostäder, infrastruktur, handel, nöjen vilket vi får med ett diversifierat näringsliv.

Alla dessa hinder utgör glastaket som hindrar alltför många kvinnor som vill starta eller redan driver företag. Detta är ett misslyckande och ett stort slöseri med både innovationskraft och affärsutvecklingsförmåga. Norrbotten behöver fler kvinnor som startar, driver och utvecklar sina företag. Vi behöver sluta placera glastak ovanför varje potentiellt framgångsrik företagare som råkar vara kvinna. I sann företagaranda kanske vi kan sälja glastaket till någon där det gör nytta - långt borta från kvinnors möjligheter att starta och driva företag? Det är en förändring som vi garanterar skulle ge omedelbara resultat.  

Jenny Frank, Företagarna Norrbotten

Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande

Lars Lindberg, Företagarna Norrbotten