Polarica fusioneras med Kaskein Marja

Haparanda Två starka familjeföretag går ihop när Polarica AB köper samtliga aktier i Kaskein Marja Oy av Pekka Koivisto.

Kaskein Marja blir ett helägt dotterbolag till Polarica AB. Samtidigt blir Pekka Koivisto aktieägare i Polarica AB när Tommy Innala överlåter sitt innehav. Transaktionen innebär inga andra förändringar i ägarskapet.

- Med gemensamma resurser och utnyttjande av styrkan och nyckelområdena för båda företagen kommer vi att kunna fokusera ännu bättre i framtiden på det som är viktigt: kontinuerlig utveckling av verksamheten och därmed bättre kundservice. Både Polarica och Kaskein Marja har gjort stora investeringar under de senaste åren. Gemensamt investeringsprogram ska fortsätta i Haparanda, Polen och Villmanstrand, säger Jukka Kristo, vd för Polarica Bär.

Samgåendet ska stärka verksamheten i en livsmedelsbransch som förändras snabbare än någonsin, och där efterfrågan på växtbaserade, hälsosamma och naturliga råvaror och konsumentprodukter växer på alla marknader. 

- Samarbetet kommer att ge mer hävstång och stöd för de kommande åren när vi tänker fortsätta utveckla oss starkt som förädlare av bär- och fruktprodukter, säger Pekka Koivisto.

Den nya bärkoncernen Polarica har en sammanlagd omsättning på mer än 60 miljoner euro, ett rörelseresultat före avskrivningar på cirka sex miljoner euro, och totalt cirka 200 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Finland och Polen.

Polarica kommer att fortsätta på den svenska marknaden under varumärket Polarica. På den finska marknaden kommer koncernen att verka inom detaljhandeln för bär under varumärket Kaskein.

Annons