Skogsutredningen

Fara för försämringar för lokalbefolkningen

Norrbotten Skogsutredningen hotar lokalbefolkningens möjligheter att bedriva bedriva skogsbruk, jakt och fiske. Det skriver Norrbottens kommuner i ett remissvar på den statliga skogsutredningen.

Nyligen presenterades utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73).

Norrbottens kommuner skriver i sitt yttrande över utredningen att det är tveksamt om den stärker äganderätten och bidrar till en växande bioekonomi, som är avsikten. Utredningens förslag innebär enligt yttrandet ytterligare skydd för stora områden och därmed minskade möjligheter för ägarna att bruka skogen.

- Kommunerna i de berörda områdena bör ha stort beslutandemandat i avvägningar av vilka områden som ska prioriteras. Vi ser en farhåga i att avsättning till strikt skyddade områden kan komma att begränsa möjligheterna för lokalbefolkningen att bedriva aktiviteter som jakt och fiske i sin närmiljö, säger Claes Nordmark (S), ordförande i Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Boden.

- De kunskapskrav som föreslås på mindre skogsfastigheter är helt orealistiska för de mindre skogsägarna att kunna leva upp till. Det kommer att slå hårt mot skogsägare som har brukat skogen i många generationer, säger Ulrika Hammarström (S), 1:e vice ordförande i Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Pajala.

Det är främst Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner som berörs av utredningens förslag.

Norrbottens kommuner är ett förbund som ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten. Norrbottens kommuner har inte ombetts att komma med synpunkter men eftersom man representerar flera kommuner i länet som berörs av utredningens förslag så har man lämnat in ett yttrande. Det har skett efter samråd med Region Norrbotten.

Annons