Exeri tar in 50 miljoner kronor i nyemission

Luleå Industrifonden, Brightly ventures och Treac går in som nya ägare i företaget, som utvecklar smarta elnät.

Nyemissionen tillför 50 miljoner kronor till bolaget. Tidigare ägaren Partnerinvest Norr utökar också sitt ägande.

– Vi är mycket glada över de satsningar våra nya investerare vill göra för att hjälpa oss möta de utmaningar det moderna elnätet står inför. Det blir allt tydligare att den samhällsomvandling som pågår mot grön energi kommer att ställa helt nya och hårdare krav på elnätet, och vi vet att vårt system är en naturlig grund för att kunna hantera detta effektivt, säger Magnus Karlsson, vd för Exeri.

Företagets lösning för elnätsövervakning används bland annat av Skellefteå kraft, E.On och Öresundskraft.

– Vi ser att Exeris system redan idag hjälper nätägare att ha kontroll över sina elnät. Behovet av detta kommer bara att öka, så vi ser denna satsning som en mycket spännande investering i framtiden, säger Kerstin Cooley, Brightly ventures.

Investeringarna ska i första hand användas för att stärka bolagets position på marknaden, både nationellt och internationellt.

– Därtill har vi en fortsatt intressant utvecklingsplan för vårt system. Det ger stort värde till våra kunder redan idag, men den utveckling vi planerar kommer att göra systemet än mer kompetent. De behov av detta vi ser i framtiden är enorma, och vi har en självklar plats att fylla, säger Magnus Karlsson, vd för Exeri.

Annons