Norrbotten hade största varuexportvärdet 2020

Luleå Norrbotten toppar SCB:s regionala exportstatistik. Detta sedan SCB börjat använda sig av en mer rättvisande beräkningsmetod när man tar fram statistiken över varu- och tjänsteexporten.

Norrbottens Handelskammare har kritiserat den tidigare beräkningsmetoden som utgick från var bolagens huvudkontor ligger, inte var produktionen sker. Genom den nya beräkningsmetoden har Norrbottens totala varuexportvärde ökat med cirka 25 procent.

- Norrbottens Handelskammare är glada över att ett långt påverkansarbete kring exportstatistiken för varor och tjänster har gett resultat, och ser fram emot vilka positiva följder detta kan ge för länet, säger Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare.

Den mer rättvisande statistiken innebär att Norrbotten är den region som har det största varuexportvärdet per invånare, och den region som haft störst ökning av varuexportvärdet 2016-2020.

Efter kritik från Norrbottens Handelskammare fick SCB i slutet av 2020 uppdrag av Utrikesdepartementet och Tillväxtverket att utveckla statistiken beträffande den regionalt fördelade exporten. Nu har resultatet publicerats, och Norrbotten hamnat i topp.

- Den uppdaterade statistiken bekräftar och stärker Norrbottens betydelse som exportregion. Nu får våra politiker och beslutsfattare rätt underlag för kommande strategiska infrastrukturinvesteringar vilket gynnar hela Sverige AB, säger Linda Nilsson.

Annons