Inger Edlund Pedersen ny ordförande för Nyföretagarcentrum Nord

Luleå Inger Edlund Pedersen blir ny ordförande för organisationen Nyföretagarcentrum Nord.

Hon har varit engagerad i Nyföretagarcentrum Nord sedan starten och ledamot i styrelsen sedan 2015.

Inger Edlund Pedersen arbetar nu som senior affärsrådgivare och projektledare på Energikontor Norr. Hon har erfarenhet av att stötta företag i uppstartfas och starta egna företag. Hon är bland annat en av grundarna till start up-företaget Sustainasearch som Affärer i norr skrev om nyligen.

Som styrelseordförande i Nyföretagarcentrum Nord efterträder hon Lena Ekh, som lämnar styrelsen. 

Ny i styrelsen är också Erik Mella, näringslivsstrateg i Pajala kommun.

Styrelsen ser nu ut så här:

Anna Karlsson, Sparbanken Nord

Erik Mella, Pajala kommun

Inger Edlund Pedersen, Energikontor Norr - ordförande

Jan Esensjö, Petrina & Partners

Maria Bergman, Luleå kommun

Oskar Hederyd, Luleå Business Region - vice ordförande

Thomas Ejdemo, Entreprenörskap & Innovation LTU