Var tredje svensk vill flytta norrut

Luleå En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling i Norra Sverige än i landet i övrigt. Var tredje är öppen för att själv flytta norrut, och störst är intresset hos unga.

Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LKAB.

–  Det här är en avgörande fråga och en av de största utmaningarna för oss och regionen i stort. Ska vi lyckas med vår stora omställning och framtidssatsning måste vi lyckas attrahera kompetens från både Sverige och andra delar av världen till våra verksamheter i Norrbotten. Därför är det glädjande att så många redan idag ser de stora möjligheterna här, säger Grete Solvang Stoltz, HR-direktör på LKAB.

På uppdrag av LKAB har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 1.000 svenskar om utvecklingen och en framtid i norr.

Resultaten visar att bilden av landets nordligaste regioner är på väg att ändras i grunden. Från nedläggning och avfolkning till framtidstro och befolkningsökning. Vilket påverkar flyttviljan: Var tredje svarande (31 procent) kan tänka sig eller överväga en flytt till Norrbotten. Störst är intresset bland unga, i gruppen 18–29 år är 42 procent öppna för flytt.