Stängning av Cementa stoppar LKAB:s produktion

Luleå Om Cementa tvingas stänga sin cementproduktion på Gotland drabbas LKAB hårt. LKAB är Cementas största kund, skriver Dagens Industri.

LKAB använder cement för att klä in gruvgångar och gruvschakt för att förstärka berggrunden när man bryter malm.

- Det är en säkerhetsfråga och en förutsättning för modern, säker underjordsbrytning. Vi talar om väldigt stora volymer cement. Mer än vad som går åt till att gjuta bottenplattor åt alla småhus som byggs i Sverige, säger Niklas Johansson, LKAB:s kommunikationsdirektör till Dagens Industri. 

LKAB kan drabbas av ett produktionsbortfall på 50-80 procent om man inte kan ersätta cementen från Gotland med andra leverantörer. LKAB undersöker nu olika alternativ. Men det handlar om cementproducenter längre bort från Sverige vilket betyder långa och dyra transporter och att man köper cement som produceras under mycket sämre förhållanden vad gäller hållbarhet.

Det är inte bara LKAB som drabbas av om svensk cementproduktion stoppas av miljöskäl. Svensk byggindustri hotas och utbyggnaden av ny infrastruktur som Norrbotniabanan kommer att påverkas om det inte finns cement för att gjuta betong. 75 procent av all cement som används i Sverige kommer från Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Bakgrunden till krisen är att Cementas nuvarande tillstånd att bryta kalksten på två platser på Gotland, till cementfabriken i Slite, går ut den sista oktober i år. Tillstånd till förlängning och utökning av brytningen beviljades av mark- och miljödomstolen i januari 2020. Men den domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av bland andra Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland, och ett antal miljöorganisationer.

Mark- och miljööverdomstolen avkunnade ingen dom, bara beslutade att inte pröva bolagets ansökan. Man ansåg att den miljökonsekvensbeskrivning som Cementa lämnat in var så bristfällig att det inte gick att bedöma konsekvenserna för miljön, i första hand grundvattnet, utifrån ansökan.

Nu begär Cementa att Högsta Domstolen fastställer det positiva beskedet i domen i första instans, eller att HD återförvisar prövningen till Mark- och miljööverdomstolen. Cementa begär också att HD fattar en deldom som innebär en förlängning av nuvarande verksamhet fram till sista oktober 2022.

Problemet för LKAB och andra cementberoende företag är att den rättsliga prövningen kommer att ta lång tid och att det kan bli ett för Sverige förödande byggstopp redan i höst. Därför vänder man sig nu till regeringen.

Annons