Stålproduktionen fortsätter öka

Luleå Svensk råstålsproduktion ökade med 6,5 procent under första halvåret i år jämfört med samma period 2020.

Under första halvåret i år har det producerats 2.513.000 ton råstål.

Under juni månad producerades det totalt 414.000 ton råstål, en ökning med drygt 24 procent jämfört med juni 2020, enligt preliminär statistik.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.