Rapport om den nya framtiden i regionen

Luleå Luleå Business Region har tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram en rapport om den utveckling som kommer att förändra den ekonomiska geografin i Sverige.

Rapporten "Clean, clever, close" vill förmedla insikter om vad som krävs för en hållbar omställning i den förväntade snabba tillväxten i regionen.

På bara några år har ett antal stora gröna industrisatsningar påbörjats eller planeras i Norrbotten och Västerbotten. Något som fått den ekonomiska Sverigekartan att kantra. Tyngdpunkten för industriinvesteringar sker nu i norr.

Rapporten tar upp vilka möjligheter som kan kopplas till den industriella utvecklingen, vilka utmaningar som finns, vilka risker som finns och hur de kan hanteras. Slutligen ställs frågan: hur säkerställer vi gemensam framgång i utvecklingen?

Svaret på den sista frågan innehåller sådant som mångfald, samarbete, samsyn, samplanering och förnyelse.

Bakom rapporten står kommunala Luleå Business Region i samarbete med Luleå kommun, Företagarna Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, Swedbank Luleå, Fastighetsägarna Mittnord, Nyföretagarcentrum Nord, Luleå Näringsliv, Almi Nord, Invest in Norrbotten, LTU Business, Norrlandsfonden, IUC Norr, Luleå tekniska universitet, CDT, Luleå Science Park, Coompanion Norrbotten, Sparbanken Nord, Swedish Lapland Visitors Board, Ung Företagsamhet Norrbotten, Luleå Hamn, Luleå Energi, Luleå Kommunföretag och Näringslivets samverkansråd.