Nyföretagandet minskade första halvåret

Luleå Nyföretagandet i Norrbotten minskade under första halvåret jämfört med samma period i fjol.

Minskningen var dock liten, -1,3 procent, det startade 676 nya företag i år mot 685 under 2020.

Men Norrbotten hade den näst sämsta utvecklingen av regionerna i landet. Bara Gotland var sämre, med en minskning med 1,8 procent.

I alla andra regioner ökade nyföretagandet. Mest i Blekinge (+20,9 procent) och Västra Götaland (+16,6 procent) och Västerbotten (+15,1 procent). Snittet för riket var en ökning med 9,2 procent.

– Det är glädjande att se nyföretagandet återhämtar sig i Blekinge och Västerbotten har medvind, etableringen av batterifabriken i länet gynnar nyföretagandet, säger Mats Evergren, marknadschef på Nyföretagarcentrum Sverige, som presenterar statistiken från Bolagsverket.

Statistiken gäller aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.