Magnolia får markanvisning i Kronandalen

Luleå Magnolia Bostad vill bygga 120 bostäder i kvarteret Skidan i Kronandalen.

Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 och omfattar cirka 6.500 kvadratmeter.

Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare runt 110 hyresrättsbostäder i Kronandalen genom sitt samägda bolag med Slättö.

- De senaste årens näringslivsinitiativ i Luleå stärker efterfrågan på nya boenden. Vi kommer med detta förvärv att addera ytterligare boenden till de vi redan har under produktion. Det är riktigt roligt att vi nu får utveckla fler bostäder i Kronandalen, säger Johan Tengelin, vd på Magnolia Bostad.