EU-bidrag till Malmporten och Norrbotniabanan

Luleå Trafikverket får EU-bidrag till fem projekt, däribland Malmporten och Norrbotniabanan.

Sammanlag handlar det om 240 miljoner kronor i medfinansiering från EU-fonden CEF.

Norrbotniabanans del Ytterbyn-Bureå får 7,5 miljoner euro, farleds- och hamnprojektet i Luleå, Malmporten, får 2,5 miljoner euro.

Mest får järnvägsprojektet genom Bergslagen, Hallsberg-Degerön, som får 9 miljoner euro. Järnvägsprojektet Sundsvall-Dingersjö får 2,4 miljoner euro och farleds- och hamnprojektet Skandiaporten i Göteborg får 2,7 miljoner euro.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen beslutar om vilka projekt som ska få CEF-medel. Det är enbart projekt som redan finns med i nationella planen för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.

–Det är jätteroligt att alla Trafikverksprojekt som ansökt om medfinansiering fått sina ansökningar beviljade. Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekten på stomnätskorridorerna och på de övriga delar av stomnätet, säger Anneli Malmberg, nationell koordinator för CEF på Trafikverket.