Billerud Korsnäs ökade försäljning och resultat

Kalix Skogsindustrikoncernen Billerud Korsnäs, som driver pappersfabriken i Karlsborg, gjorde ett bra andra kvartal.

Omsättningen ökade med 6 procent till 6.504 miljoner kronor (6.156 samma kvartal i fjol). Räknar man bort valutaförändringar så ökade omsättningen med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 404 miljoner kronor mot fjolårets 245 miljoner. Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 883 miljoner kronor, en ökning med 14 procent jämfört med fjolårets 774 miljoner.

Orsaken till det goda kvartalsresultatet är framför allt volymtillväxt i försäljningen, bra produktmix och högre priser.

- Halvvägs in i 2021 upplevde vi en stark efterfrågan och en god försäljningsutveckling för alla våra produktsegment. De positiva marknadsutsikterna förväntas hålla i sig under hela året. Vi genomför ytterligare prishöjningar inom flera av våra segment för att uppväga kostnadsökningar inom kemikalier, energi, marknadsmassa och logistik. Tillgången på massaved i våra regioner är fortsatt god och prisnivåerna relativt stabila, säger vd och koncernchef Christoph Michalski i en kommentar till rapporten.

Annons