Vattenfall avtalar om energitjänster för Markbygden 2

Piteå Vattenfall ska under flera år stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Vindkraftparken, som ägs av turbintillverkaren Enercon och Energy Infrastructure Partners, ska ha en installerad kapacitet på 253 megawatt och en beräknad produktion på cirka 650 gigawattimmar per år.  Enligt planerna ska den vara i full drift i slutet av tredje kvartalet 2021.

- Vi är glada att kunna teckna detta avtal för en så stor vindkraftpark och att inleda ett samarbete med dessa starka ägare. Avtalet kommer att stärka vår position som en ledande aktör av kraftbalansering och energimarknadstjänster och vi ser fram emot att arbeta med Markbygden-teamet, säger Johan Hagsten, chef för Origination inom Vattenfalls affärsområde Markets.

Vindkraftparken ska bestå av 63 turbiner från Enercons nya turbinserie E-138 EP3. Enercon ska också tillhandahålla drift- och underhållstjänster. När vindkraftparken är i full drift kommer den att producera tillräckligt med el för att förse mer än 66.000 svenska hushåll.

2020 tecknade investerare under ledning av den schweiziska kapitalförvaltaren Energy Infrastructure Partners AG (EIP) ett avtal om att förvärva upp till 85 procent av andelen i vindkraftsparken från Enercon, företaget bakom projektets utveckling och drift.

Enercon GmbH är en av världens största vindturbintillverkare med mer än
30.300 vindkraftverk installerade i över 45 länder. 2020 hade företaget vindturbiner installerat på totalt mer än 53,1 gigawatt. I Sverige har företaget varit en av marknadsledarna i mer än 20 år.

Energy Infrastructure Partners AG (EIP) är en schweizisk förvaltare av kollektiva tillgångar med fokus på storskaliga förnybara energikällor och systemkritiska energiinfrastrukturtillgångar. EIP utnyttjar ett omfattande industrinätverk, bred transaktionserfarenhet och nära partnerskap med energileverantörer och den offentliga sektorn för att utveckla och hantera lösningar för institutionella investerare över hela världen.

Annons