Stark start för Niklas Nordströms nya bolag

Stockholm När Niklas Nordström lämnade Luleå och kommunalrådsposten startade han bolaget Aim Public Affairs tillsammans med Emma Aludden. Trots pandemin har bolaget fått en bra start med 20 uppdragsgivare.

Public Affairs-byrån startade samtidigt som pandemin rullade in. Trots det fick företaget under året cirka 20 uppdragsgivare. Bland företagets uppdragsgivare finns Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, aktörer från fastighetsbranschen och kunder med koppling till utvecklingen i norra Sverige.

Efter de första nio månaderna redovisar Aim en omsättning på 5,4 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 1,8 miljoner kronor.

- Rivstarten beror främst på att vår affärsinriktning fyller ett stort behov i långsiktigt verkande företag och organisationer. Långa relationer och bra erfarenheter från tidigare år har gett oss förmånen att arbeta med många utmanande och roliga uppdrag, en del av dem har direkt koppling till det krisläge som uppstått på grund av pandemin, säger bolagets ordförande och seniora rådgivare Niklas Nordström. 

Aims affärsidé är att hjälpa organisationer och näringsliv att opinionsbilda och stärka uppdragsgivarnas förutsättningar att möta framtiden.

- Vi har mött överraskande stort intresse för vår huvudinriktning att gå in i komplexa frågor där mål- och intressekonflikter ställs mot varandra. Konflikter som måste analyseras, hanteras, värderas och implementeras. Därför förstärker vi organisationen med fyra seniora, erfarna rådgivare, säger vd Emma Aludden.

De nya rådgivare man knutit till sig är Håkan Ekengren, före detta statssekreterare och med styrelse- och chefsuppdrag i näringslivet, Johanna Unghanse, tidigare vice vd för Stockholms Handelskammare och med 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom media, Carl Fredrik Johansson, med erfarenhet från kommunikationsledning och som varit verksam inom fackförbund som Saco och TCO, och Lars Eriksson, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna och som haft andra uppdrag som till exempel regionråd i Västmanland.

Annons