Satsning på 113 13 ger 15 nya jobb i Piteå

Piteå Regeringen förstärker anslaget till informationsnumret 113 13 med 15 miljoner kronor. Det innebär att You Call, SOS Alarms dotterbolag i Piteå, kan anställa 15 nya medarbetare.

You Call i Piteå utför arbetet med att ta emot samtalen till 113 13. Trycket på 113 13 har ökat kraftigt under pandemin. Informationsnumret 113 13 avlastar både 1177 och Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och Läkemedelsverket och är ett viktigt komplement till krisinformation.se.

-113 13 fyller en samhällskritisk och central funktion för generella frågor om covid-19. Vi är såklart väldigt glada och tacksamma att få fortsätta besvara allmänhetens frågor inom rimliga väntetider.  I takt med att vaccinet mot covid-19 blir tillgängligt för fler förväntas också informationsbehovet att öka och då även samtalen till 113 13, säger Anneli Olovsson, vd på YouCall. 

När coronakrisen kom påverkades samtalsvolymerna till 113 13. Från en samtalsvolym på 20-50 samtal per dygn ökade det till flera tusen per dygn. Ett dygn slogs rekord med drygt 35.000 samtal. Från sammanlagt 10.028 samtal under 2019 blev det under 2020 687.994 samtal. Nuvarande samtalsnivå ligger på 2.000 – 3.000 samtal per dygn.

Annons