Kommunen säljer till Kronandalens fastigheter

Luleå På måndag väntas kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna försäljning av en fastighet på Kronan till Kronandalen fastigheter AB.

Kronandalen fastigheter har sedan 2017 haft en markanvisning för att bygga bostäder i kvarteret Bindningen i Kronandalens första etapp.

Nu föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna ett överlåtelseavtal där fastigheten säljs för 14,3 miljoner kronor, vilket är enligt gällande markpristaxa.

Kronandalens fastigheter AB ingår i samma koncern som BD fastigheter i Piteå.

Annons