Klart för tågtestbana

Arvidsjaur Regeringen prövar inte Inlandsbanan AB:s överklagan av beslutet om en tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur.

Inlandsbanan har överklagat Trafikverkets beslut att ge Skanska rätt att i 30 år bedriva testverksamhet på järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur. Att låsa bansträckan för testverksamhet ser man som ett hinder för Inlandsbanans utveckling till en prioriterad godskorridor, när möjligheten försvinner att via banan omleda godstrafik mellan Stambanan och Inlandsbanan.

Nu har regeringen beslutat att inte ta upp överklagandet till prövning. ”Regeringen anser inte att det överklagade beslutet ska anses utgöra ett beslut om nedläggning av del av järnvägsnät på det sätt som Inlandsbanan anfört", skriver regeringen.

Den planerade tågtestverksamheten ska använda järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur för att testa tåg och utrustning. Företaget Rail Test Nordic har sökt till Trafikverket om att bandelen ska upplåtas till verksamheten. Företaget Skanska vill investera i projektet.

Annons