Piteå och Umeå universitet ökar samarbetet

Piteå Piteå kommun och Umeå universitet har tecknat en avsiktsförklaring om att utöka sitt samarbete inom områdena förnybar energi och kulturella och kreativa näringar.

Ledningarna vid Umeå universitet och Piteå kommun ska besluta om en plan för de kommande åren med flera gemensamma aktiviteter  och arbetsgrupper inom olika områden för att utveckla arbetsmodeller och samarbeten.

– Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden, och det är viktigt att hitta samarbeten som stödjer utvecklingen. Att satsa på högre utbildning och forskning och att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden är avgörande för utvecklingen, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Piteå kommun.

För Umeå ger samarbetet en ingång för samverkan med Piteå kommuns verksamheter, framför allt inom de två utvecklingsområdena kulturella och kreativa näringar och förnybar energi.

– Umeå universitet och Piteå kommun samverkar redan idag inom olika områden. I och med avsiktsförklaringen tar vi ännu ett steg för ett mer strukturerat och långsiktigt relations- och nätverksbyggande, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Annons