Exeri levererar till Gotland

Luleå Gotlands Elnät AB väljer Luleåföretaget Exeri´s system för elnätsövervakning.

Systemet ger möjlighet att minska avbrottstiderna för elnätskunderna genom digital övervakning av luftledningsnätet. 

- Tekniken ligger helt i linje med vår strategi att digitalisera och göra elnätet smartare. Exeri’s system lägger till intelligens i vårt elnät och vi räknar med att se minskade avbrottstider för våra kunder, säger Mikael Hanell, driftstrateg vid Gotlands Elnät AB.

Gotlands Elnät har ett 7.000 kilometer långt ledningsnät och ansvarar för leveransen till 43.000 kunder.

- Vi är både glada och stolta över att vara en del av Geabs långsiktiga arbete att öka tillförlitlighet i elnätet. Vi ser ett mycket stort intresse för vårt system, både i Sverige och internationellt, och samarbetet stärker vår position som ledande inom elnätsövervakning ytterligare, säger Mattias Lundborg, ansvarig för marknad och försäljning vid Exeri.

Exeri´s system, Smart Grid Surveillance, består av smarta sensorer som är utplacerade i elnätet som tillsammans med AI-baserade dataalgoritmer kan peka ut var det är fel. Det gör det möjligt att i realtid lokalisera fel i nätet och slippa manuellt leta längs ledningssträckor. Det betyder färre och kortare strömavbrott och bättre ekonomi när gamla arbetsintensiva processer digitaliseras.

Exeri har på fem år växt till att bli ett av de stora på elnätsövervakning i Sverige, både i antal IoT-enheter (Internet of Things) och i kilometer övervakad luftledning.