Debatt

Besöksnäringens stålbad bör tas på allvar

Debatt Besöksnäringen i Norrbotten behöver hjälp för att komma igenom pandemin, skriver Lars Lindberg och Jenny Frank, och ger tio tips till kommunerna.

Den pågående krisen till trots osar det positivism för både arbetsmarknad och näringsliv i Norrbotten. De 400 miljarder som kommer investeras för att ställa om LKAB:s produktion beskrivs som den största omställningen i företagets 130-åriga historia, tillika den största industriinvesteringen i Sveriges historia. Denna och andra investeringar i länet skapar på sikt tusentals nya jobb och många företagare kan andas ut och se fram emot fullbokade kalendrar. Detta är en otrolig möjlighet för tillväxten i regionen och ingen skugga skall falla över denna satsning. Men!

Även om stål- och träindustrin kan sägas utgöra ryggraden för vårt näringslivs tillväxt så har de senaste 20 åren präglats av tillväxt inom näringsgrenar såsom test- och övningsverksamheter, energi-och miljöteknik, IT och besöksnäring.

Norrbottens snabbast växande näring – och nya basnäring är besöksnäringen. En näring som i detta nu genomgår ett stålbad genom de riktlinjer och restriktioner som närmast kan ses som ett näringsförbud. Ett näringsförbud som kan ha långtgående effekter, inte bara för de enskilda företagare som är verksamma inom branschen utan också för Norrbotten som region.

Inom besöksnäringen hittar vi den starkaste jobbtillväxten under de senaste åren. Här skapas underlag för inflyttning och ökade skatteintäkter till kommunerna. Här finns jämställdhet inom företagandet och här ges möjligheter för unga att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som den ger en nyckel till integrationsfrågan. Här finns stora spridningseffekter då de besökande kunderna ökar kunderunderlaget även för andra branscher. Regionens besöksnäring lockar gäster, företagare och anställda från andra delar av Sverige och världen och värdet av den marknadsföringen av vår region kan inte överskattas.

Vi som privatpersoner och kunder kan såklart stötta företagen på de sätt som vi ser möjliga. Som största arbetsgivare är kommunen en extra viktig kund för ortens företag. Därför blir deras agerande extra avgörande mitt i en pandemi som slår hårt mot samhälle och näringsliv.

Här kommer några handfasta tips till kommunerna.

  • Skjut upp eller slopa kostnad för tillsyn
  • Betala lokala leverantörer skyndsamt
  • Handla lokalt
  • Inför tillfälliga kommunanställningar - en vikariepool eller e-tjänst där företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning
  • Gör en matlådeguide - Låt näringslivsenheten på kommunen sammanställa en lista med alla restauranger som kan leverera matlådor.
  • Skjut upp evenemang i stället för att avboka
  • Skjut upp hyror, avgäld och förläng betalningstider
  • Köp lokala presentkort till personalen
  • Tillåt microcatering vilket innebär att restauranger kan leverera mat och alkohol hem till sina kunder
  • Dela upp offentliga upphandlingar

Vi vet att det behövs mer än bara industrier för att Norrbotten ska bli ett län som fler vill verka, leva och bo i. Norrbotten ska vara en grönskande oas av branscher och människor som följer sina drömmar. Människor som bygger hotell i trädtoppar, på älvar och av is, skapar konst, producerar ost av fjällkor, erbjuder äventyr på islandshästar, klipper hår, säljer kunskap, underhåller och inspirerar och förverkligar andras drömmar.

Nu handlar det för många företagare om att överleva och att arbetstillfällen ska finnas kvar. Hoppet om bättre tider lever men just nu behöver de allt stöd de kan få.

Lars Linberg, regionchef Förtagarna Norrbotten

Jenny Frank, regionsamordnare Företagarna Norrbotten

Annons