Volkswagen investerar i vindkraft

Skellefteå Volkswagen investerar i en ny vindkraftpark i Skellefteå.

Volkswagen har kommit överens med vindkraftverkföretaget WPD Onshore Aldermyrberget AB i Skellefteå. Satsningen på vindkraft är en del i Volkswagens plan för tillverkning av de eldrivna ID-modellerna. Man har satt upp ett mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln.

Volkswagen säger sig vara den första biltillverkaren att stödja utbyggnaden av förnybar energi i industriell skala, och vill driva på utbyggnaden av europeiska vindkraftparker och solenergianläggningar med cirka 40 miljoner euro fram till 2025.

Den nya vindkraftparken i Skellefteå får en årlig kapacitet på cirka 100 gigawattimmar, vilket kan förse motsvarande 27.000 hushåll med el. Som jämförelse kommer vindkraftparken utanför Piteå, Markbygden Ett, att leverera cirka 12 terawattimmar när den är färdigutbygd.

Volkswagen har ytterligare 20 projekt på gång i Europa fram till 2025. De kommer att generera totalt cirka sju terawattimmar el.

Volkswagen har investerat i och tecknat avtal om leveranser med batterifabriken Northvolt i Skellefteå. Tillsammans med Northvolt bygger man en batterifabrik i Salzgitter i Tyskland.