Basindustrin viktig för Sveriges välstånd

Luleå Basindustrin är basen för den svenska ekonomin och långt framme när det gäller att producera med så lågt klimatavtryck som möjligt.

Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

Under 2018 var utsläppen i EU drygt 2,3 gånger högre per producerat förädlingsvärde jämfört med i Sverige.

– Med den här rapporten visar vi att basindustrin fortfarande är central för det svenska välståndet. Basindustrin skapar ett stort exportvärde och har ett högt förädlingsvärde. Dessutom ligger svensk basindustri i framkant när det gäller den gröna omställningen. Många av basindustrins företag är världsledande när det gäller att tillverka produkter med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Rapporten visar att basindustrin, det vill säga massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin, stål- och metallindustrin, gruvindustrin och byggnadsämnesindustrin, fortfarande är en stark jobbskapande motor. Sveriges basindustrier sysselsätter cirka 180.000 personer. För varje jobb inom basindustrins slutproduktion skapas ytterligare två jobb bland underleverantörer som levererar både insatsvaror och tjänster.

Branschens exportvärde uppgick under 2019 till nästan 300 miljarder kronor och hittills i år uppgår värdet till cirka 335 miljarder. Stigande råvarupriser och en stark ekonomisk återhämtning i takt med lättade restriktioner har bidragit till ökningen. Basindustrins förädlingsvärde uppgick till 192 miljarder kronor under 2018.

Annons