"Om samhället inte vill ha kvar gruvan får vi avveckla"

Pajala Nu svarar gruvbolaget Kaunis Iron de tre myndigheter som vill stoppa gruvbrytningen i Pajala. Bolaget kritiserar länsstyrelsen för att inte ta ett helhetsansvar: "Jag tror inte att länsstyrelsen i Norrbotten varit positiv till en enda storskalig industriell satsning i regionen de senaste 30 åren," säger vd Klas Dagertun.

De tre myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Norrbotten vill att Mark- och miljödomstolen avvisar eller avslår bolagets ansökan om att fortsätta och utöka gruvdriften i Pajala. 

– Visar prövningen av vårt nya tillstånd att samhället inte vill ha kvar gruvan får vi acceptera det och avveckla verksamheten. Det vore en förlust för regionen, svensk industri och framför allt Sveriges bidrag i den globala omställningen, säger Klas Dagertun, vd för Kaunis Iron.

Trots tre års utredande som resulterat i utredningar på 8.000 sidor, och som kostat totalt 50 miljoner kronor att göra, anser myndigheterna att underlaget är "bristfälligt".

– Vi har tagit hjälp av ledande expertis inom alla utredningsområden om gruvans konsekvenser. Jag förvånas av att detta arbete och vår ansökan skulle framstå som bristfällig. Vi är stolta över vår miljöprestation och den ansökan vi lämnat in, säger Åsa Allan, vice vd för Kaunis Iron.

Kaunis Iron har bekostat externa utredningar för 34 miljoner kronor. Dessutom finns ett underlag som togs fram av Northland Resources. Totalt blir det drygt 50 miljoner kronor. Då är företagets eget arbete med ansökan inte medräknat. Bolaget påminner om att man klarar alla krav som ställs enligt nuvarande tillstånd, att man inte överskrider några gränsvärden och att de analyser som gjorts inte visar några föroreningar.

– Att myndigheter med fokus att värna miljön är kritiska är deras uppdrag. På lång sikt driver det utvecklingen inom hållbarhet och miljö framåt. Mera bekymmersamt är det att länsstyrelsen som också har ett socialt och ekonomisk regionalt ansvar inte gör en mera samlad bedömning av vår verksamhet. Enbart miljöaspekter är i fokus. Tyvärr har det blivit en vardag för oss och våra branschkollegor. Jag tror inte att länsstyrelsen i Norrbotten varit positiv till en enda storskalig industriell satsning i regionen de senaste 30 åren, säger Klas Dagertun.